• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Мониторинг на остатъчната твърдост - самостоятелен модул

Мониторинг на остатъчната твърдост - самостоятелен модул

Мониторинг на остатъчната твърдост - самостоятелен модул


категория: Продукти

За непрекъснато наблюдение на функциите на устройството за омекотяване на вода, за да се защитят системите надолу по веригата от пробив на твърдостта. Не изисква химикали, включително докладване за неизправност и опционален светодиоден дисплей.