• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Автоматична система за обратно промиване

Автоматична система за обратно промиване

Автоматична система за обратно промиване


категория: Продукти

Автоматична система за обратно промиване за напълно автоматизирано, контролирано по време почистване на всички филтри за фино промиване. Настройка на интервала с помощта на интегрирани клавиши и светодиоден дисплей за показване на текущо избрания интервал и извършените промивки.