• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Чиста вода за централни стерилизации (CSSD)

Чиста вода за централни стерилизации (CSSD)

Чиста вода за централни стерилизации (CSSD)


категория: Приложения

В зависимост от изискванията за чистота и необходимото количество вода, се използват различни процеси за обработка на водата, като например системи за обратна осмоза „Green-Line“ с електродейонизация или йонообменни патрони.


Чистите и свръхчистите водни системи за централни стерилизации (CSSD) осигуряват постоянно висококачествена вода за перфектно измиване, например за:
• Машини за измиване и дезинфекция (WD)
• Машини за измиване и дезинфекция на ендоскопи (WD-E)
• Ултразвукови устройства за почистване
• Автоклави
• Стерилизатори
• Парогенератори