• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Чиста вода за общи и специфични лабораторни приложения

Чиста вода за общи и специфични лабораторни приложения

Чиста вода за общи и специфични лабораторни приложения


категория: Приложения

Системите за пречистване на вода EnviroFALK за производство на чиста вода и дейонизирана (DI) вода могат да се използват за широка гама от общи лабораторни приложения.

Например:
• Захранване на машини за измиване и дезинфекция или автоклави.


Системите за пречистване на вода често се използват за специфични приложения, например за:
• захранващи ултрачисти водни системи,
• автоматизирани системи за анализ
• за системи доставящи вода в чисти помещения
Това се постига чрез внимателно съчетаване на различни технологични процеси един с друг, от йонообменници до системи за обратна осмоза „Green-Line“ с електродеонизация.

Качеството на водата, произведена от чистите и свръхчисти водни системи на EnviroFALK, отговаря на необходимите стандарти и наредби.

Системите за пречистване на вода се адаптират така, че да отговарят на Вашите точни изисквания, независимо дали става дума за компактно решение или индивидуално проектирана инсталация. Това включва и задълбочени консултации. Не само ще Ви покажем технологичните процеси, използвани за производството на всички категории чиста и ултрачиста вода, но и как да оптимизирате процесите и по този начин да намалите текущите си разходи.