• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Чиста вода за оборудване за клинично анализиране

Чиста вода за оборудване за клинично анализиране

Чиста вода за оборудване за клинично анализиране


категория: Приложения

Системите за пречистване на вода EnviroFALK, съвместими с CLSI, се използват за захранване на оборудване за клинично анализиране (клинични анализатори).

Постоянно високото качество на водата за приложения за клинична диагностика позволява:
• Прецизни и повторяеми резултати от диагностични тестове.
• Разреждане на реагенти, проби и почистващи препарати.


Необходимото качество на захранващите води за оборудването за клинично анализиране зависи от спецификациите на производителя.

Системата за пречистване на вода се планира да отговаря точно на изискванията, независимо дали е за доставка на отделни анализатори, няколко анализатора, например с рециркулационна верига или автоматизирани системи за анализ.

Системата за обратна осмоза „Green-Line“ HS клинична версия, осигурява качество на водата, което отговаря на необходимите стандарти за доставка на оборудване за клинично анализиране.