• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Чиста вода за машини за измиване и дезинфекция на ендоскопи (RDG-E)

Чиста вода за машини за измиване и дезинфекция на ендоскопи (RDG-E)

Чиста вода за машини за измиване и дезинфекция на ендоскопи (RDG-E)


категория: Приложения

„Green-Line“ система за обратна осмоза HS

Благодарение на своята компактност и лесна инсталация, тази система за обработка на водата е лесна за интегриране и осигурява качество на водата, отговаряща на необходимите стандарти.

Качеството на водата е определено в DIN EN ISO 15883 Машини за измиване и дезинфекция - Част 4: Изисквания и тестове за машини за измиване и дезинфекция, използващи химическа дезинфекция за термолабилни ендоскопи, което изисква захранваща вода със специфично микробиологично натоварване.


„Green-Line“ обратна осмоза HS.

Критичните приложения в сектора на здравеопазването изискват изключително ниски концентрации на бактерии. В сравнение с повечето хирургически инструменти, които се стерилизират чрез термична дезинфекция и стерилизация, ендоскопите са термолабилни. Това означава, че те не могат да издържат на температури над 60°C, което прави невъзможнa термичната им обработка или стерилизация.

Най-добрият начин за обработка на ендоскопи са химическите цикли на дезинфекция, след което ендоскопите се промиват с чиста вода. Това премахва всички почистващи препарати и остатъци от дезинфектанти, предотвратявайки натрупването или корозията на чувствителните инструменти.