• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Чиста вода за машини за измиване и дезинфекция (WD)

Чиста вода за машини за измиване и дезинфекция (WD)

Чиста вода за машини за измиване и дезинфекция (WD)


категория: Приложения

Обратна осмоза

Стандартът за чиста и ултрачиста вода, произведена за машини за измиване и дезинфекция (WD), се различава в зависимост от производителя.

При проектирането на идеалната система за пречистване на вода специфичните характеристики на агрегатите за почистване и дезинфекция са също толкова важни, колкото и съответните стандарти и директиви. Освен това качеството на водата се определя и от продукта, който ще се обработва, например ендоскопи или хирургически инструменти.