• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Надеждно почистване и дезинфекция на сложни роботизирани системи и инструменти da Vinci ®

Надеждно почистване и дезинфекция на сложни роботизирани системи и инструменти da Vinci ®

Съвременната хирургия с роботизирани системи и сложни инструменти има големи изисквания към тяхното почистване/дезинфекциране.

МММ Munchener Medizin Mechanik GmbH, Германия заедно с Intuitive Surgical разработи метод за почистване и дезинфекция на специализирана система за роботизирана хирургия da Vinci®

Този метод се състои от две фази:

Фаза 1 - Ръчно почистване
Ръчното почистване е задължително за последващо машинно почистване и дезинфекция.
Ръчно почистване се извършва според инструкциите на Intuitive Surgical.

Трябва да се обърнете към най-новите хирургични инструкции за почистване за подробни описания на процедурите отнасящи се за инструменти Endo Wrist и принадлежности предназначени за използване със специализираната система за роботизирана хирургия da Vinci®.

Фаза 2  - Автоматично почистване

Цялостното решение на МММ за надеждно и валидирано автоматично почистване на роботизирани системи се базира на четири ключови елемента:

  1. Ръчно почистване в съответствие с инструкциите на производителя.

  2. Специална поставка за роботизирани инструменти.

  3. Машина Uniclean PL II със специална програма за почистване и дезинфекция на роботизирани инструменти.

  4. Почистващ препарат за инструменти.