• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Защо UV-C радиацията има дезинфекциращи свойства?

Защо UV-C радиацията има дезинфекциращи свойства?

Структурата на двойната спирала на ДНК се основава на сдвояване на пуринова и пиримидинова основа. Сдвояването на тези бази е наистина носител на ДНК информация; четирите бази аденин, тимин, гуанин и цитозин могат да бъдат разграничени.

Изследванията в по-късните години показват, че късата вълна и силната енергия на UV-C лъчите причиняват предимно фотохимичен ефект в тимините. Те се димеризират (което означава, че двете информационни носители лежат една до друга, образуват верига или се затварят).

Тази молекулярна промяна прави ДНК неизползваема за основния биологичен процес на транскрипция (метаболизъм) и репликация (клетъчно делене). Клетка, която е достатъчно повредена по този начин, в крайна сметка ще изчезне.